สายไฟ NYY (สายไฟเอ็นวายวาย) ลดสูงสุด 48%

รหัสสินค้า : CB004

ราคา

22.50 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 22.50 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

สายไฟ NYY (สายไฟ เอ็นวายวาย)

NYY ( สายไฟ เอ็นวายวาย ) เป็นสายไฟที่ มีฉนวนไฟฟ้า 3ชั้น นิยมใช้ร้อยสายไฟใต้ดิน หรือฝังดินหรือ ฝังในพื้นปูน

ซึ่ง สาย NYY มี ทั้งประเภทแกนเดียวและหลายแกนสายหลายแกนก็จะมีลักษณะเป็นสายกลม

สาย NYY ชนิดนี้ทนแรงดัน 750โวลต์ นิยมใช้อย่างกว้างขวางเช่นกันเนื่องจากถูกออกแบบให้มีความคงทนต่อ สภาพแวดล้อม

สำหรับสายเอ็นวายวาย อาจจะถูกเรียกว่าสายฉนวน 3 ชั้น ทำหน้าที่ ป้องกันความเสียหายทางกาย นิยมใช้เป็นสาย Main

จากหม้อแปลงเข้าในอาคาร หรือใช้ต่อเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆที่ต้องต่อลงพื้นดิน พื้นปูน หรือที่ๆมีสภาวะแวดล้อมมีความชื้นสูง เป็นต้น


สายเอ็นวายวาย หรือ สาย NYY มีหลายประเภทยกตัวอย่างเช่น ชนิด 2 แกนและ 4 แกนซึ่งแล้วแต่ความต้องการใช้งาน สายประเภท นี้จะมีเปลือกสองชั้นดังกล่าวแล้วข้างต้น สายเอ็นวายวายชนิด 4 แกนมีสายนิวทรัลรวมอยู่ด้วยเรียกว่าเป็นสายเอ็นวายวาย-เอ็น (NYY-N) คือมีสายไฟอยู่3เส้นและมีสายนิวทรัลอีกหนึ่งเส้นมีขนาดพื้นที่หน้าตัดประมาณ ครึ่งหนึ่งของสายเส้นไฟจึงเหมาะที่จะใช้ในวงจร 3 เฟส 4สาย อีกประเภทหนึ่งคือสายชนิดเอ็นวายวาย-กราวด์ (NYY-G) คือเป็นสายชนิด 2แกน 3แกน และ4แกนที่มีสายดิน (Groud) รวมอยู่ด้วยอีกหนึ่ง


รูปภาพตัวอย่างการร้อยสายไฟ ฝังดิน โดยใช้ สาย NYY


Vedio อธิบาย ข้อมูลของ สายไฟ NYY (สายไฟ เอ็นวายวาย)

 

ราคาสาย NYY


สาย NYY ขนาด 1 sq.mm.ประเภท 1 Core ราคา 22.50 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 1.5 sq.mm.ประเภท 1 Core ราคา 25.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 1.5 sq.mm.ประเภท 2C ราคา 48.10 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 1.5 sq.mm.ประเภท 3C ราคา 54.90 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 1.5 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 63.30 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 2.5 sq.mm.ประเภท 1 Core ราคา 29.20 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 2.5 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 57.60 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 2.5 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 67.40 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 2.5 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 78.80 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 4 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 39.40 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 4 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 81.50 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 4 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 96.95 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 4 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 116.60 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 6 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 58.80 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 6 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 112.90 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 6 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 140.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 6 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 170.50 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 10 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 70.50 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 10 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 159.80 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 10 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 205.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 10 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 260.20 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 16 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 98.80 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 16 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 226.20 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 16 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 301.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 16 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 392.30 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 25 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 144.60 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 25 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 332.6 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 25 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 460.10 บาท/เมต

สาย NYY ขนาด 25 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 590.40บาท/เมตร

สาย NYYขนาด 35 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 196.00 บาท/เมตร

สาย NYYขนาด 35 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 441.10 บาท/เมตร

สาย NYYขนาด 35 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 622.30บาท/เมตร

สาย NYYขนาด 35 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 859.00บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 50 sq.mm.ประเภท 1 Core ราคา 259.70 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 50 sq.mm.ประเภท 2C ราคา 630.30 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 50 sq.mm.ประเภท 3C ราคา 874.70 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 50 sq.mm.ประเภท 4C ราคา 1115.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 95 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 474.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 95 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 1200.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 95 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 1656.90 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 95 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 2155.00บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 120 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 608.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 120 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 1490.00บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 120 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 2092.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 120 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 2726.00บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 150 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 746.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 150 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 1830.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 150 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 2546.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 150 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 3338.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 185 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 928.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 185 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 2288.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 185 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 3170.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 185 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 4189.00บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 240 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 1,209.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 240 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 2992.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 240 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 4145.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 240 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 5519.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 300 sq.mm. ประเภท 1 Core ราคา 1,507.00บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 300 sq.mm. ประเภท 2C ราคา 3724.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 300 sq.mm. ประเภท 3C ราคา 5136.00 บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 300 sq.mm. ประเภท 4C ราคา 6850.00บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 400 ประเภท 1 Core ราคา 1,928.00บาท/เมตร

สาย NYY ขนาด 500 ประเภท 1 Core ราคา 2,527.00บาท/เมตร


ราคาสาย NYY-GRD


ขนาด 2C 3C 4C CTW


สาย NYY-GRD ขนาด1.5/1 ประเภท 2C ราคา 70.80 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 85.30 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 109.30 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 2.5/1.5 ประเภท 2C ราคา 83.00 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 106.00 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 136.70 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 4/2. 5 ประเภท 2C ราคา 114.50บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 144.70 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 178.50 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 6/4 ประเภท 2C ราคาๅ 156.10 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 200.50 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 255.20 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 10/4 ประเภท 2C ราคา 217.70 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 282.70 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 363.20บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 16/6 ประเภท 2C ราคา 309.40 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 438.40 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 525.50 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 25/6 ประเภท 2C ราคา 461.00บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 605.40 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 764.75 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 35/10 ประเภท 2C ราคา 63.20 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 830.20 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 1085.10 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 50/10 ประเภท 2C ราคา 895.18 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 1089.40 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 1394.30 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 70/10 ประเภท 2C ราคา 1,211.51 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 1476.40 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 1911.00 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 95/16 ประเภท 2C ราคา 1657.82 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 2017.40 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 2635.60 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 120/16 ประเภท 2C ราคา 2,056.03 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 2,880.97 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 3640.00 บาท/เมตร

สาย N YY-GRD ขนาด 150/25 ประเภท 2C ราคา 2,543.59 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 3,553.17 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 4,619.57 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 185/25 ประเภท 2C ราคา 3,133.98 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 4,391.13 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 5,741.53 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 240/35 ประเภท 2C ราคา 4,112.99 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 5,770.08 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 7,494.04 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 300/35 ประเภท 2C ราคา 5,067.80 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 7,117.18 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 9,343.59 บาท/เมตรขนาด 2C 3C 4C YAZAKI BCC


สาย NYY-GRD ขนาด1.5/1.5 ประเภท 2C ราคา 54.90 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 63.30 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 89.30 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 2.5/2.5 ประเภท 2C ราคา 67.40บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 78.80 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 123.69 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 4/4 ประเภท 2C ราคา 96.95บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 116.60 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 182.80 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 6/6 ประเภท 2C ราคาๅ 140.00 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 170.50 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 267.20บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 10/ 10 ประเภท 2C ราคา 205.00 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 260.00 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 407.50บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 16/16 ประเภท 2C ราคา 301.00บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 392.30 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 608.00บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 25/16 ประเภท 2C ราคา 450.74บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 574.00 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 890.90 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 35/16 ประเภท 2C ราคา 607.03 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 840.15 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 1284.00 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 50/25 ประเภท 2C ราคา 873.98 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 1095.00บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 1655.00บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 70/ 35ประเภท 2C ราคา 1151.62 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 1530.78 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 2290.00 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 95/50 ประเภท 2C ราคา 1600.06 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 2109.53 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 3155.00 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 120/70 ประเภท 2C ราคา 2013.00 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 2688.11 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 3935.00บาท/เมตร

สาย N YY-GRD ขนาด 150/95 ประเภท 2C ราคา 2486.14 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 3277.72 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 4840.00บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 185/95 ประเภท 2C ราคา 3034.00บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 4097.51 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 6015.00 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 240/120 ประเภท 2C ราคา 3946.00 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 5401.11 บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 7850.00 บาท/เมตร

สาย NYY-GRD ขนาด 300/150 ประเภท 2C ราคา 4927.94 บาท/เมตร ประเภท 3C ราคา 6689.92บาท/เมตร ประเภท 4C ราคา 9785.00บาท/เมตร**ราคาสายไฟ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา


**ยินดีให้คำปรึกษาพร้อมรับส่วนลดพิเศษวันนี้ /โทรเลย 088-646-3945**


สอบถามราคาและส่วนลด

ได้ที่ คุณพรนภา 0886463945 , 0801096969

Line ID : 0886463945


สนใจสอบถาม สต๊อคสินค้า 0886463945


บริษัท ไมโครเทค โซลูชั่น จำกัด

ผู้นำด้านสายไฟ สายสัญญาณ อุปกรณ์ไฟฟ้า โรงงาน ราคาถูก มีคุณภาพ ส่งไว ตามกำหนด


Visitors: 1,151,833