สาย LOW SMOKE

รหัสสินค้า : LSF1C105

ราคา

25.00 ฿

จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 25.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

LOW SMOKE HALOGEN FREE CABLES (LSF) DRAKA


สาย Low Smoke Halogen free (LSK) มีลักษณะเฉพาะตัว ดังนี้


1. Low Smoke: จะเกิดควันต่ำเมื่อโดนไฟ ไม่ก่อให้เกิดควันดำ แต่จะมีควันเพียงเล็กน้อย คุณสมบัตินี้จะช่วยให้สะดวกต่อการทำงานในพื้นที่ฉุกเฉินมากขึ้น

2. Halogen Free: ไม่มี Halogen เมื่อสายโดนไฟ เพราะ Halogen เป็นจะเป็นกรดเมื่อโดนไฟและก่อให้เกิดอันตรายต่อคนและทรัพย์สินได้ คุณสมบัตินี้จะช่วยป้องกันอุปกรณ์ต่างๆ และลดสารพิษที่จะเกิดขึ้นจากไฟไหม้ และปลอดภัยในสถานการณ์ฉุกเฉิน


Visitors: 1,150,257